burning water

in fotografie links

een groepje fotografen is op eigen houtje naar het olierampgebied gegaan omdat ze ontevreden waren met de hoeveelheid informatie die de media wist te verzamelen.